#Soma

“Açlığa Karşı Güçlü Bir Duruş:

Gıda Bankacılığı Derneği”

Gıda Bankacılığı Derneği, açlığın olmadığı, her ferdinin yeterli beslenip refah içinde yaşadığı, gıda sıkıntısı çekmediği bir Türkiye için çalışıyor. Dünyanın bir çok ülkesinde açlık ve yetersiz beslenmeyle mücadelede başarıyla uygulanan gıda bankacılığı sistemini Türkiye'de de geliştirip, yaygınlaştırmak istiyoruz. Hedefimiz, gıda bankacılığını ülkemizdeki açlık ve yetersiz beslenmeyle mücadelede en etkili araçlardan biri haline getirmek.